Пятница, 24.05.2019, 18:12
Приветствую Вас Гость | RSS

Специалисты нашей компании  осуществляют свою деятельность на базе основных действующих  законов и нормативных документов в области строительства утвержденными государственными органами Республики Молдова а также на базе  международных стандартов, а именно:

 

¨      Legea Rep. Moldova nr.721-XIII din 2 februarie 1996 „Privind calitatea in construcţii”;

      format pdf

¨      Regulamentul privind controlul de stat al calităţii in construcţie", aprobat prin Hotărirea Guvernului Rep. Moldova Nr.361 din 25 iunie 1996;   - format pdf

¨      .Regulamentul de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente", aprobat prin Hotărirea  Guvernului Rep.Moldova nr. 285 din 23 mai 1996.

             http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=296059&lang=1

¨      Legea Rep. Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003 „Privind Codul Muncii”;

¨      "Regulamentul F.I.D.I.C." (agreat de Banca Mondială) pentru investiţiile in construcţii;

       http://www.fidic.org/

              http://www.dr-hoek.de/FR/beitrag.asp?t=Introduction-FIDIC-Roumain

¨      Ordinul Departamentului Arhitecturii şi Construcţiilor Nr.65 din 27 mai 1996 cu privire la verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii montaj şi atestarea tehnico-profesională a responsabililor tehnici şi diriginţilor de şantier; format pdf

¨      Regulamentul cu privire la achiziţiile publice de lucrări-aprobat prin Hotărirea Guvernului Rep. Moldova Nr. 1123 din 15 septembrie 2003. format pdf